Projevíte-li zájem koupit si nebo pronajmout si nemovitost přes společnost Luxury service s. r. o. Má naše společnost jasně stanovené postupy, kterých se striktně držíme a má povinnost je dodržovat každý realitní makléř společnosti. Těmito postupy chráníme peníze našich klientů a dobré jméno naší společnosti. Žádný z realitních makléřů ve společnosti není oprávněn přijímat jakékoliv finanční prostředky třetích osob hotově nebo přijímat jakékoliv finanční prostředky na jiný bankovní účet než je účet schválený společností Luxury service s. r. o. Veškeré rezervační poplatky společnost přijímá pouze na účet: 9543160001/5500 vedený u Raiffeisenbank a. s. Rezervační poplatek přijatý na jiný bankovní účet nelze považovat za uhrazený. Proto vás žádáme, pokud se setkáte s jinými postupy, než jsou zde uvedeny od realitního makléře, který jedná jménem naší společnosti okamžitě kontaktujte naší společnost na e-mailu info@luxury-service.cz telefonu: 739 208 037 nebo vyplňte kontaktní formulář níže a my se vám budeme neprodleně věnovat.

Postup rezervace při koupi nemovitosti:

1) Podpis třístranné rezervační smlouvy - pro rezervaci nemovitosti je možné v naší společnosti podepsat pouze třístrannou rezervační smlouvu (viz vzor) kde se podepíší všechny tři strany, které se obchodu účastní tzn. Prodávající, kupující a realitní kancelář. Rezervační poplatek se vždy přijímá pouze převodem na účet schválený společností, to je 9543160001/5500
2) Přílohou ke každé rezervační smlouvě přikládáme aktuální, placenou verzi listu vlastnictví
3) Podpis GDPR ochrana osobních údajů
4) Ověření totožnosti všech účastníků dle občanského průkazu
5) Po zaplacení rezervačního poplatku na účet společnosti 9543160001/5500 zadáváme spolupracující advokátní kanceláři požadavek na vyhotovení Kupní smlouvy, Smlouvy o advokátní úschově, Návrh na vklad do katastru nemovitostí a Předávací protokol.


Postup rezervace při pronájmu nemovitosti:

1) Podpis rezervační smlouvy - pro rezervaci pronajímané nemovitosti používá naše společnost dvoustranou rezervační smlouvu, kde se podpisu smlouvy účastní strana zájemce a realitní kancelář. Realitní makléř není oprávněn ani v tomto případě příjmout peněžní prostředky třetí osoby v hotovosti ani na jiný účet než je účet schválený společností Luxury service s. r. o. To je 9543160001/5500.
2) Po zaplacení rezervačního poplatku na účet společnosti, dojde k vyhotovení nájemní smlouvy.
3) Po odsouhlasení znění nájemní smlouvy stranou pronajímatele a budoucího nájemce dojde k podpisu nájemní smlouvy, předání nemovitosti a zaplacení nájemného, jistiny a popř. Služeb spojených s užíváním bytu pronajímateli.
Antonín Fidler
ředitel společnosti