1) Po zaplacení rezervačního poplatku na účet společnosti 9543160001/5500 zadáváme spolupracující advokátní kanceláři požadavek na vyhotovení Kupní smlouvy, Smlouvy o advokátní úschově, Návrh na vklad do katastru nemovitostí a Předávací protokol.
2) Advokátní kancelář vám na e-mail během několika dní zašle veškeré podklady nutné pro převod nemovitosti.
3) Advokátní kancelář s Vámi probere další postup a vaše případné připomínky do smlouvy implementuje.
4) Pokud se koupě financuje hypotečním úvěrem doplní advokátní kancelář vše potřebné do smluv.
5) Po odsouhlasení veškeré dokumentace se přistupuje k podpisu smluv.
6) Po načerpání kupní ceny do advokátní úschovy, advokátní kancelář odesílá kupní smlouvy na katastr nemovitostí.
7) Kupní cena je vyplacena z advokátní úschovy straně prodávající až po tom co zprostředkovatel doručí advokátní kanceláři list vlastnictví, kde je zapsán nový majitel.
8) Předání nemovitosti na základě předávajícího protokolu
9) Přepis energii, s kterým může být naše kancelář nápomocna.
Antonín Fidler
ředitel společnosti